Burgemeester Leendert de Lange van de gemeente Wassenaar heeft zijn eerste motie van wantrouwen aan diens broek hangen. De motie sneuvelde echter onmiddellijk in de Wassenaarse raad en bleek daarmee een losse flodder.

Niet goed geïnformeerd
Met een heus initiatiefvoorstel over de aanstellingsprocedure van een wethouder en een motie van wantrouwen richting de Wassenaarse burgemeester de Lange, plaatste raadslid Brenda Hagen (van de fractie DITdus!) zichzelf in de schijnwerpers. Aangezien een motie van wantrouwen richting de burgemeester een zware motie is, ving de vergadering van afgelopen dinsdag daarmee aan.

Volgens Hagen zou de raad niet goed geïnformeerd zijn over de opvolging van wethouder de Ridder. De integriteit van de burgemeester werd in twijfel getrokken. De motie werd voorgelezen en slechts kort beargumenteerd, waarmee het niet duidelijk werd wat de burgemeester nu precies fout heeft gedaan. Een vage toespeling op wat er ‘achter de schermen’ heeft plaatsgevonden en dat er ‘procedures’ zijn.

Belangen van eigen familie
Geen van de andere raadsleden herkende zich in de door raadslid Hagen opgebrachte punten. Zoals de heer Everhart (CDA) het opmerkte: “Ik had deze vergadering willen openen met de zeggen dat ik blij ben dat we eigenlijk weer compleet zijn, want dat is lang geleden, maar om dan zo te moeten beginnen. Ik kom op voor de belangen van de inwoners van Wassenaar. We zitten hier niet voor de belangen van eigen familie, want daar lijkt dit op.”

Horrorshow
De integriteit en bedoelingen van Hagen werden stevig aangepakt. “Een horror-show”, noemde de heer van Doeveren (VVD) het optreden van Hagen. “De aanleiding is dat er een baan vrij is in het gemeentebestuur, waarvoor iemand (Hagen) haar eigen dochter voorstelt en vervolgens boos is. Als er een integriteitsprobleem is, is het daar. Je kan natuurlijk nooit als raadslid je eigen dochter controleren die wethouder is op het onderwerp waarop je zelf actief bent.”

Niet aanwezig
Raadslid Hagen kreeg onder andere het verwijt niet aanwezig te zijn geweest bij de raadsvergadering waar het proces is uitgelegd en besproken. 'Waar was mevrouw Hagen eigenlijk het afgelopen jaar toen honderden andere besluiten werden genomen?', vroegen verscheidene raadsleden zich af. De kritiek die Hagen kreeg was pittig, maar ook helder beargumenteerd. “Een belachelijke motie en snel weer aan het werk gaan”, oordeelde Jan van Noort (PvdA).

Relletjes zoeken
Henri Hendrickxs (Hart voor Wassenaar): “Wij hebben geen enkel fundament gezien voor de beweringen in de motie. Wij twijfelen aan de motieven die tot deze motie geleid hebben. De gedragingen rond en voorafgaand aan deze motie een raadslid van Wassenaar onwaardig zijn.” De heer van Slooten (GroenLinks): “Naast feitelijke onwaarheden die in deze motie staan, lijkt het wel alsof iemand op zoek is naar een rel en elke aangelegenheid daarvoor aan wil grijpen.”

Open voor kritiek
Burgemeester de Lange herkende zichzelf niet in de motie en gaf aan dat hij zich dagelijks inzet voor Wassenaar. Hij staat open voor kritiek, maar dan moet deze wel ergens op gebaseerd zijn, aldus De Lange.

Afgedropen
Wonderlijk genoeg vroeg raadslid Hagen na al deze inhoudelijke en zware kritiek in de tweede termijn niet meer het woord. Ze ging daarmee niet in op de argumenten van de andere raadsleden. Het is erg vreemd dat ze geen enkel weerwoord had en zich totaal geen enkele poging deed zich te verdedigen op de harde beschuldigingen die haar kant op kwamen.

Eenmansfractie 
Hagen kwam in 2018 via de kieslijst van Democratische Liberalen Wassenaar in de raad. Ze scheidde zich nog voor de verkiezingen af, na onenigheid over de kandidatuur van een FvD-sympathisant op de lijst. Sindsdien fungeert ze als eenmansfractie in de Wassenaarse gemeenteraad. Ben Paulides van DLW verweet Hagen destijds boze opzet, zetelroof en frauduleus handelen.

Foto: raadslid Brenda Hagen (Ditdus!)