GroenLinks Wassenaar vindt het voorstel voor een vereenvoudigd kapvergunningbeleid een voorbeeld van “penny wise, pound foolish”-beleid.

Op korte termijn wordt weliswaar een bezuiniging bereikt, maar op lange termijn kost het kappen van bomen vooral geld, aldus GroenLinks. Met het oog op de klimaatdoelen moet ook de gemeente Wassenaar namelijk 49% CO2-reductie halen. Het planten van bomen is volgens GroenLinks de meest kosteneffectieve maatregel om CO2 op te vangen en te reduceren.

Ook verwacht GroenLinks dat het kappen van bomen voor meer wateroverlast zal zorgen. De partij betwijfelt of de ambitie om de groenste gemeente van Nederland te worden, bereikt wordt door meer bomen te kappen.