De column van Bart van Leeuwen van de Vrienden van Wassenaar behandelt deze week het thema van het authentieke dorpsgezicht, opgeofferd aan de vooruitgang.

Langstraat in Wassenaar
Onze dorpsgenoten L.G. Oosterling en Frans Micklinghoff hebben fraaie boeken geschreven over de historie van Wassenaar. Als u daarin leest en de vele oude prentjes bekijkt, ziet u al gauw dat in ons dorpscentrum gracieuze bomen de straten aan weerskanten opsierden. Hoe zag ons centrum er vroeger uit? Ga eens een kijkje gaan nemen in de Voorstraat van Noordwijk-Binnen en de Voorstraat in Voorschoten. Deze straten hebben hun authenticiteit vrijwel volledig weten te behouden. De vroegere Langstraat zag er ongeveer net zo uit.

Maar helaas. Ergens in de 20e eeuw, voor de Tweede Wereldoorlog, verlangde een toenmalig gemeentebestuur dat het winkelbestand in de Langstraat zich behoorde uit te breiden. Toen vond men het kennelijk nodig om voor dit doel vele bomen rigoureus te kappen, ook omdat de Langstraat meer ruimte moest gaan bieden aan gemotoriseerd verkeer. Oudere Wassenaarders kunnen zich deze situatie nog wel herinneren.

Wederopbouw
Hoe was het mogelijk dat deze kaalslag toen plaatsvond, zult u denken? Tja, het waren andere tijden. Toen na de Tweede Wereldoorlog vele gebombardeerde en beschadigde panden moesten worden herbouwd, dacht men in Nederland er verstandig aan te doen om straatbeelden dan ook gelijk maar fors te moderniseren. Zo werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook maar menig historisch oud pand af te breken, ook panden die het oorlogsgeweld hadden doorstaan, en deze te vervangen door strakke, efficiënte nieuwbouw.

Slopen, bouwen, vernieuwen. Dat was het devies. Deze gedachte gaf zelfs voeding aan de blokkendozerige utiliteitsbouw die in de jaren vijftig en zestig in rap tempo plaatsvond. Maar gelukkig zijn dankzij acties van cultuurhistorisch bewuste burgercomité's vele gebouwen toch nog aan de slopershamer kunnen ontkomen. Wat zou er met menig erfgoed zijn gebeurd, indien deze tegenstribbelingen er niet waren geweest?

Langstraat
Terug naar onze Langstraat. Gelukkig is ons gemeentebestuur in latere jaren op zijn schreden teruggekeerd en is deze straat getransformeerd naar de promenade zoals u die nu kent, hier en daar geflankeerd door een herplante boom en lantaarnboeketten. Het gemotoriseerd verkeer is weliswaar weg, maar die historische allure van weleer is helaas verdwenen.

Misschien is het mogelijk om weer wat oorspronkelijkheid terug te toveren? Herplanting van meer bomen, een harmonische onderlinge aanpassing van puien, en plaatsing van zitbankjes. Wat zou dit mooi passen in het in de maak zijnde uitvoeringsprogramma van het Beeldkwaliteitsplan voor ons dorpscentrum. Een kans om niet te missen! Dit is een wens van de Vrienden voor 2021.

Samen sterk voor een aansprekend en beeldbepalend dorpscentrum.

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz, 107.9 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo analoog: 92.9 Mhz
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream