Login
Register

Home

Actueel

Radio

Televisie

Uitzending gemist

Midvliet

Vacatures

Medewerkers Login

Nieuws uit Wassenaar
Een dagje uit, een avondje op stap. Ook mensen die moeite hebben met bewegen, horen of zien, willen hiervan genieten. Op 6 november vond tijdens de vergadering van het Sociaal Kontakt Wassenaar de feestelijke lancering van de Ongehinderd app plaats. Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland.

Ondernemers in Wassenaar die de openingstijden van panden met een horecabestemming aanhouden, terwijl zij zijn gevestigd in een pand met een detailhandelbestemming,  moeten op hun tellen passen. De gemeente Wassenaar gaat namelijk strenger optreden bij dit soort overtredingen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders in Wassenaar deze week besloten.

Op 12 en 19 november wordt in Wassenaar middels een tableau vivant van een Rode Kruis Paardenambulance, muziek,  paardenras uit die tijd, een deskundige lezing en opgestelde tinnen troepen aandacht besteed aan een van de eerste interventies van het Rode Kruis tijdens de Frans-Pruisische Oorlog. Henri Dunant richtte in 1864 het Rode Kruis op. In 1867 werd het Nederlandse Rode Kruis opgericht.

De programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Wassenaar is vastgesteld. Men laat zien wat men wil bereiken in de komende periode, wat de gemeente er voor gaat doen en wat het mag kosten. Wethouder Freddy Blommers: "In Wassenaar zijn de financiën op orde. Ik ben tevreden dat wij een begroting (2018-2021) presenteren die structureel sluitend is: structurele inkomsten en structurele uitgaven komen meerjarig in evenwicht. Er zijn scherpe keuzes gemaakt en knopen doorgehakt om uiteindelijk tot bezuinigingen te komen. Deze flinke, maar zeker ook realistische bezuinigingen resulteren in een positief meerjarenperspectief”.

“Als we echt zélf de regie willen houden over de toekomst van Wassenaar, dan moeten we nu, voordat anderen voor ons beslissen, met elkaar –inwoners, ondernemers en andere betrokkenen- gebruik maken van de Wassenaarse denkkracht en interactief het gesprek aangaan”. Dat is de oproep die het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar voor de zomer heeft gedaan aan de Wassenaarse bevolking.

Afgelopen vrijdag organiseerde WZK samen met SportPlaza Wassenaar een succesvolle sponsoravond voor de landelijke actie Spieren voor Spieren. Individuele zwemmers en zwemsters en vier bedrijventeams zetten zich in om een zo groot mogelijk bedrag bij elkaar te zwemmen.

Henri Hendrickx: "Er zijn vele redenen om voor de zelfstandigheid van Wassenaar te zijn. En nog even voor de duidelijkheid: Voor ons een fusie van Wassenaar met andere(n) onbespreekbaar. Er zijn meer dan 100 gemeentes van de omvang van Wassenaar die het wel zelfstandig kunnen, en dus Wassenaar ook."