Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
Provinciale Staten wil recreatief fietsen nog aantrekkelijk maken door honderd extra bankjes langs de provinciale fietspaden plaatsen. Fietsers mogen bepalen waar die bankjes komen te staan.

Via de site zuid-holland.nl/evenzitten kunnen fietsers hun voorkeur aangeven.

Investeren
Gedeputeerde Floor Vermeulen is verantwoordelijk voor de provinciale fietspaden:
“Fietsen levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de provincie. Daarom investeren we ook flink in goede fietspaden en fietsroutes. We zien dat fietsgebruik toeneemt en dat faciliteren we graag. Met deze bankjes-actie willen we het fietsen voor vooral de recreatieve fietser nog aantrekkelijker maken.”
Hoge waardering 
Uit recent onderzoek van de ANWB blijkt dat fietsers hun fietstocht in Zuid-Holland gemiddeld het cijfer 7,6 geven. De fietsers geven aan dat er met name behoefte is aan extra rustpunten. Om aan die behoefte te voldoen, plaatst de provincie 100 nieuwe bankjes. De provincie is wegbeheerder van zo’n 600 kilometer aan fietspaden langs de N-wegen, de nieuwe bankjes kunnen langs deze routes worden geplaatst. Waar precies, dat bepalen de fietsers zelf.

Geef je favoriete locatie door via de website 
Via de handige website zuid-holland.nl/evenzitten kan de fietser zijn of haar favoriete locatie voor een bankje doorgeven. Dat kan via de smartphone op de gewenste locatie zelf, of thuis via de laptop of de PC. Op de website staat een kaart waarop de zones waar bankjes kunnen worden geplaatst is aangegeven. Niet alle fietspaden zijn immers in het beheer van de provincie.

fietsen bankje 2